ОЛІМПІАДА З ПСИХОЛОГІЇ
ДЛЯ ШКОЛЯРІВ, УЧНІВ ГІМНАЗІЙ, ЛІЦЕЇВ м. Києва

Зміст Олімпіади передбачає демонстрацію школярами своїх психологічних можливостей, самоконтролю та саморегуляції, навичок міжособистісної взаємодії, креативних та сенсорних можливостей. Завдання мають творчий характер і розраховані на загальний кругозір, ерудицію та спостережливість школярів.

Для участі в Олімпіаді з психології запрошуються школярі, які навчаються у 11 класах.

Заявки для участі в Олімпіаді подаються з 6 лютого по 10 березня 2017 р.

Олімпіада передбачає два етапи.

I етап буде відбуватися у заочній формі з застосуванням дистанційних освітніх технологій в період з 1 січня по 10 березня 2016 р.

Для участі у І етапі Олімпіади необхідно написати есе на тему "Навіщо мені знання психології". Вимоги до оформлення роботи наведені у додатку 1.

Виконані завдання надсилаються на електронну пошту: [email protected]

II етап буде проводитися в очній формі з 13 по 17 березня 2017 р. в МАУП, за адресою : м. Київ, вул. Фрометівська, 2.

За результатами Другого (фінального) етапу кожен отримує диплом учасника Олімпіади.

Контактні телефони:

044-490-95-26 (14-69) Іванова Світлана Сергіївна

Email: [email protected]

Додаток 1

Дане есе має продемонструвати інтерес до психології, володіння матеріалами психологічного знання, уміння міркувати на актуальну для даної галузі науки тему. Оцінюються вибір та формулювання проблеми, задіяний понятійний апарат, знання матеріалу, логічність міркувань, рівень аргументації, вміння навести приклади з життя суспільства або особистого досвіду, грамотність та ясність мови, наявність і обґрунтованість власної думки. Наведені цитати слід доповнити посиланнями. Обсяг есе – не більше 2 (двох) сторінок тексту, набраного на комп'ютері шрифтом Times New Roman, розмір шрифту - 12, міжрядковий інтервал – 1,5.